Tá ceithre Bhanc Pobail shoghluaiste ag AIB a fhreastalaíonn ar bhreis is 30 ceantar tuaithe i nDún na nGall, Maigh Eo, Luimneach, an Clár, Corcaigh, Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Cuireann na Bainc Phobail seo seirbhísí baincéireachta ar fáil, amhail airgead tirim agus seiceanna a lóisteáil, airgead tirim a thógáil amach, billí a íoc, dréachtaí bainc nach mó ná €1,000, chomh maith le seirbhís ordaithe agus bailithe airgeadraí eachtracha.

Cliceáil ar an nasc thíos le breathnú ar an amchlár le haghaidh an Bhainc Pobail de chuid AIB i do cheantarsa.

Féach Treoir maidir le Táillí agus Muirir i gcomhair Cuntais Phearsanta le liosta de gach táille agus muirear a fháil.

Labhair Linn

Cuir glao ar 0818 724 724 (bíonn na línte ar oscailt de lá is d’oíche, 365 lá sa bhliain), nó buail isteach chuig aon bhrainse de chuid AIB. Aon cheisteanna atá agat faoi bhealaí le do chuid baincéireachta a dhéanamh le AIB, beimid iontach sásta iad a fhreagairt.

Íoslódálacha

 

Contact us 

 

Logáil Isteach sa Bhaincéireacht Idirlín

Cuir glao ar 0818724020

Cuir ceist ar AIB ar Twitter

Taispeántas den Bhaincéireacht Idirlín

 

Seirbhísí Gaolmhara

Baincéireacht Idirlín AIB

Baincéireacht sholúbtha cibé uair is mian leat in áit a fheileann duitse.

Baincéireacht Mhóibíleach

Anois is féidir leat do chuid airgid a bhainistiú agus tú ar do chois.

Baincéireacht Fóin

Úsáid d’fhón le do chuid baincéireachta a dhéanamh ar do chaoithiúlacht, 365 lá sa bhliain.

Baincéireacht Féinseirbhíse

Sáraigh an scuaine le Baincéireacht Féinseirbhíse AIB.