Tá ceithre Bhanc Pobail shoghluaiste ag AIB a fhreastalaíonn ar bhreis is 30 ceantar tuaithe i nDún na nGall, Maigh Eo, Luimneach, an Clár, Corcaigh, Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Cuireann na Bainc Phobail seo seirbhísí baincéireachta ar fáil, amhail airgead tirim agus seiceanna a lóisteáil, airgead tirim a thógáil amach, billí a íoc, dréachtaí bainc nach mó ná €1,000, chomh maith le seirbhís ordaithe agus bailithe airgeadraí eachtracha.

 

Cliceáil ar an nasc thíos le breathnú ar an amchlár le haghaidh an Bhainc Pobail de chuid AIB i do cheantarsa.

 

 

Féach Treoir maidir le Táillí agus Muirir i gcomhair Cuntais Phearsanta le liosta de gach táille agus muirear a fháil.

Labhair Linn

Cuir glao ar 0818 724 724 (bíonn na línte ar oscailt de lá is d’oíche, 365 lá sa bhliain), nó buail isteach chuig aon bhrainse de chuid AIB. Aon cheisteanna atá agat faoi bhealaí le do chuid baincéireachta a dhéanamh le AIB, beimid iontach sásta iad a fhreagairt.

Seirbhísí Gaolmhara